เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางเลือกของอนาคต

เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางเลือกของอนาคต

เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวลคืออะไร?

เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวลคืออะไร?

เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล คือ? หลายคนสงสัยมากแต่ถ้าพูดถึงพลังงานชีวมวลหลายท่านคงจะมีความคุ้นหูกันมากกว่า แต่ถ้าบางท่านก้ยังไม่รู้จักว่าเจ้า พลังงานชีวมวลคืออะไรวันนี้เราจะมาอธิบายง่ายๆให้ทุกท่านเข้าใจพร้อมกัน

พลังงานชีวมวล (Biomass) คือ สิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์เพื่อใช้สร้างเป็นพลังงานซึ่ง ประกอบด้วยวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นพืชผลทางการเกษตร,เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร, ไม้และเศษไม้, หรือของเหลือจากจาก อุตสาหกรรมการเกษตร และชุมชน โดยจะนำเอามาเผาไหม้เพื่อสร้างเป็นพลังงานความร้อนและนำพลังงานที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทน จะเห็นได้ว่าพลังงานชีวมวลก็ดูเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ เพื่อนำพลังงานมาใช้เเทนพลังงานหลักอย่างพลังงานฟอสซิส

แต่ก่อนจะนำพืชผลทางการเกษตร, เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร, ไม้และเศษไม้,หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมการเกษตร และ ชุมชน มาผลิตพลังงานได้นั้นจะต้องผ่าน เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล เพื่อทำให้ทุกอย่างเหมาะจะนำไปสร้างเป็นพลังงานชีวมวลได้ก่อน ซึ่งก็มีบริษัทหลายที่รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อนำของเหลือใช้เเล้วจากโรงงานของคุณมาสร้างรายได้ต่อได้อีกทาง

ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมบางที่ก็จะมีการรับผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล เพื่อนำไปสร้างเป็นพลังงานทดแทนด้วย ซึ่งเเต่ละเครื่องก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่คุณจะนำมาแปรรูปเป็นพลังงานเช่น เปลือกไม้ยูคาลิปตัส, เง้ามัน, ซังข้าวโพด, ไม้สับไม้ยูคาลิปตัส, ทะลายปาล์ม,ชานอ้อย, ไม้ยางพารา, แกลบข้าว, ฝ้าย, ถั่งลิสง โดยที่เเต่ละประเภทก็ต้องมีการใช้เครื่องจักรเฉพาะ หรือ บางประเภทสามารถใช้ด้วยกันได้ก็ต้องดูตามคุณสมบัติของเครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวลที่ได้ระบุเอาไว้

โดยเฉพาะพวกเครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวลที่จะต้องได้รับการดูเเล เเละ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรนั้น ควรได้รับการซ่อมบำรุงจากผู้ที่มีประสบการณ์ เเละ ความเชี่ยวชาญ ดังนั้น การที่จะหาบริษัทรับผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล ก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเครื่องจักรจะต้องสามารถจัดการกับสิ่งของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างเหมาะสม

จากของเหลือใช้อุตสาหกรรมการเกษตร สู่พลังงานชีวมวล

จากของเหลือใช้อุตสาหกรรมการเกษตร สู่พลังงานชีวมวล

เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล เป็นกำลังผลิตที่สำคัญมากสำหรับการสร้างพลังงานชีวมวล จากข้างบนทุกท่านคงจะเริ่มเห็นประโยช์นจากของเหลือใช้ของอุตสาหกรรมการเกษตรกันมาเเล้วว่าสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางที่ก่อให้เกิดโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับบริษัทของคุณ ทั้งนี้ ประโยชน์ของชีวมวลนอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดปัญหาไฟตกไฟดับในพื้นที่ห่างไกลได้ถ้ามีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก และ ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถขายได้ทั้งผลผลิตทางการเกษตรและเศษเหลือใช้

จึงไม่แปลกเลยที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวลนี้จะได้รับความสนใจมากดังนั้นเราจึงขอย้ำกับผู้อ่านทุกครั้งอีกสักครั้งว่าการเลือกบริษัทรับออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

ดังนั้น ธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร ไม่ควรพลาดที่จะนำทรัพยากรเหลือใช้จากธุรกิจของท่านมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนอย่างพลังงานชีวมวล ซึ่งคุณสมบัติของพลังงานชีวมวลแต่ละชนิดมีแตกต่างกันไปตามแหล่งผลิต และ ยิ่งตอนนี้ภาครัฐก็ได้สนับสนุนการผลิตพลังงานชีวมวลมากขึ้น ท่านผู้ประกอบการยิ่งไม่ควรปล่อยให้ของเหลือใช้จากอุสาหกรรมของท่านเป็นเพียงเเค่ขยะไร้ค่าเเต่ควรนำกลับมาสร้างมูลค่ามากกว่า โดยข้อดีของการใช้พลังงานชีวมวลก็มีดังนี้

 

1.  เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เนื่องจากมีปริมาณกำมะถันต่ำกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นมาก
2.  ไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้การนำแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จากการขายวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้
4.  เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการขยะในภาคครัวเรือน
5.  ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงปรับใช้ในชุมชนได้ง่าย
6.  โรงไฟฟ้าพลังชีวภาพและพลังชีวมวลมักมีขนาดไม่ใหญ่ จึงก่อมลพิษจากกระบวนการเผาไหม้และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนบ้าง แต่ไม่มากนัก
7.  เป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
8.  มีข้อดีเยอะขนาดนี้เเล้วมีข้อเสียบ้างไหมนะ มาดูกัน
9.  เศษวัสดุจากพืชผลทางการเกษตรมีปริมาณไม่สม่ำเสมอ
10. ถ้าจัดเก็บชีวมวลมีดีอาจส่งกลิ่นรบกวนชุมชนบริเวณข้างเคียงได้
11. อาจเกิดมลภาวะต่อชุมชนรอบข้าง
12. เศษวัสดุบางประเภทอาจเก็บไว้ไม่ได้นาน
13. ต้องมีระบบการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหาย และ อาศัยพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่

 

บอกได้ว่าพลังงานชีวมวลมีส่วนสำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยแถมเป็นพลังงานที่ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมค่อนข้างสูง เเละ ยังลดการนำเข้าเชื้อเพลิฟอสซิสจากต่างประเทศได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พลังงานส่วนใหญ่ที่ผลิตเพื่อใช้ในปัจจุบันก็ยังมาจากพลังงานจากแหล่งฟอสซิลอยู่ดี เพราะพลังงานจากแหล่งทางเลือกยังไม่สามารถผลิตได้ในจำนวนมากๆ เหมือนกับพลังงานจากแหล่งหลัก

มาถึงตอนนี้หากคุณต้องการเครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวลคุณภาพดีได้มาตรฐานระดับประเทศ มีทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา บริษัท ไทย เทค แมชชีน ดีไซน์ จำกัดสามารถช่วยคุณได้ หากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรอุตสาหกรรม อย่ารอช้าติดต่อมาได้เลยที่บริษัท ไทย เทค แมชชีน ดีไซน์ จำกัด

เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางเลือกของอนาคต

เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวล นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทางเลือกของอนาคต

เครื่องจักรอุตสาหกรรมชีวมวลส่วนใหญ่เเล้วจะเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมการเกษตรของบ้านเรามากๆ ซึ่งการจะหาเครื่องจักรดีๆสักเครื่องนั้นต้องหาบริษัทที่ดีมีประสบการณ์ หรือ อาจจะต้องหาบริษัทที่รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อจะได้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับบริษัทเรามากที่สุด

เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง? รวมประโยชน์เครื่องจักรที่ควรรู้

เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง? รวมประโยชน์เครื่องจักรที่ควรรู้

เครื่องจักรอุตสาหกรรม คือหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเเล้วเเต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายจริงๆของเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งเเต่ ค.ศ. 1760 หรือ 200 กว่าปีก่อนได้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำรุ่นเก่า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ขณะที่ในปัจจุบันเครื่องจักรอุตสาหกรรมจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้าในการขับเคลื่อนกลไกการทำงาน ทำให้เจ้าของบริษัทต่างๆพากันใช้เครื่องจักร เพราะ การใช้เครื่องจักรผลิตเป็นตัวแปรสำคัญให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าออกมาได้ในจำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นและมีคุณภาพที่มาตรฐาน แล้วเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

เครื่องจักรกลการเกษตร มีอะไรบ้าง? เครื่องจักรสุดเจ๋งสำหรับเกษตรไทย

เครื่องจักรกลการเกษตร มีอะไรบ้าง? เครื่องจักรสุดเจ๋งสำหรับเกษตรไทย

ก่อนที่จะรู้ว่า เครื่องจักรกลการเกษตร มีอะไรบ้าง ก็ต้องรู้ก่อนว่า เครื่องจักรกลการเกษตร คืออะไร
เครื่องจักรกลการเกษตร คือเครื่องทุ่นแรงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำเกษตรให้มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น แถมยังประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานพร้อมทั้งยังเพิ่มผลผลิตที่ดีมากขึ้น เพราะเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นตัวช่วยสร้างมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรและทำให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในบริษัทออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม ก็มีเครื่องจักรที่เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร และมีหลากหลายเครื่องให้คุณเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม