“ออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักรทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

ผลงาน

การออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักร

 

ลูกค้าของเรา

รายชื่อบริษัทลูกค้า

ลูกค้าในประเทศไทย

 • บริษัท มหาชัยกรีน เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท แสงไทยวู้ดชิพ จำกัด
 • บริษัท ยานอส (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท นครปฐมไบโอแมส จำกัด
 • บริษัท อู่ทองไบโอพาวเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ก้าวหน้า เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท พัฒนกิจ วู๊ดชิพ จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสบน จำกัด
 • บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท รุ่งอรุณ วู๊ดชิพ จำกัด
 • บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บัวสมหมาย ไบโอแมส จำกัด
 • บริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด
 • บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด
 • บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์อนันต์ ไบโอแมส จำกัด
 • บริษัท เพียว พาราวู๊ด จำกัด
 • บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • บริษัท แปลน ไบโอแมส จำกัด
 • บริษัท รุ่งรือง วู้ดชิพ จำกัด
 • บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด
 • บริษัท ยูนิพัลพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดิ อีเนอร์ยี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • หจก.ทรัพย์เจริญ 888
 • บริษัท พีพีรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • บริษัท ก้าวหน้า อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ซี เอ บี วู๊ดชิพ จำกัด
 • บริษัท รังสินันท์ วู้ดชิพ จำกัด
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
 • บริษัท สหพืชผล วู๊ดชิพ (2012) จำกัด
 • บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด
 • บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด
 • บริษัท สหทรี จำกัด
 • บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • บริษัท ที.แอล.เอส. ยูคาลิปตัส 2005 จำกัด
 • บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
 • บริษัท พีเคแอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท รุ่งเรือง วู้ดชิพ จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คิมเนอร์ยี่ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิต พาราวู้ด
 • บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
 • บริษัท ไททัน ไบโอแมส จำกัด
 • บริษัท วีดับเบิ้ลยูซี อินดัสเทรียล จำกัด
 • บริษัท เอ็ม บี เอ็น เนอร์จี จำกัด
 • บริษัท สกลนครกรีนเพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ฟ้าสาง วู๊ดชิพ จำกัด
 • บริษัท ปาล์มพาราวู้ด จำกัด
 • บริษัท สหกิจตราด จำกัด
 • บริษัท สหกิจแกลง จำกัด
 • บริษัท พรเทพสุวรรณ จำกัด
 • บริษัท กรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท พี.ซี.เบตง กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ลูกค้าต่างประเทศ

 • Vina Eco Board Co.,Ltd (เวียดนาม)
 • BRIGHT WOOD SDN (มาเลเชีย)
 • PT.TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER (อินโดนีเซีย) 
 • Siri Agro and Energy Services (อินเดีย)

 

PT.TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER

PT.TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER (อินโดนีเซีย)

“รับประกันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 1 ปีเต็ม”