“เราเข้าใจปัญหาของการซื้อและนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ”

บริษัท ไทยเทคแมชชีน ดีไซน์ จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการณ์ที่ต้องซื้อและนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ
โดยมากจะเกิดปัญหาบริการหลังการขาย เมื่อเครื่องจักรขัดข้อง ผู้ประกอบการหลายท่านพบว่า ช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรเดินทางมาซ่อม และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าล้าช้า
ความล้าช้านั้นส่งผลให้เครื่องจักรหยุดทำงาน ทำให้กิจการเกิดความเสียหายจากการชะลอการผลิต ผลิตไม่ทันออเดอร์ เสียโอกาสทางการแข่งขัน อีกทั้ง ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าเสียโอกาส ในรูปแบบค่าจ้างแรงงาน ค่าบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเปล่าประโยชน์….
งานสับไม้
บริษัทไทยเทคแมชชีน ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรในประเทศไทย เข้าใจโครงสร้างเครื่องจักรที่เราผลิตเองเป็นอย่างดี เราจึงมีศักยภาพในการดูแลเครื่องจักรของเราด้วยความชำนาญ และ แก้ไขปัญหาของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนกิจการของลูกค้าให้เกิดผลกำไรสูงสุด
เราจึงศึกษาค้นคว้าวิจัย และ พัฒนาเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรที่ใช้ในการสับไม้ และ การย่อยวัดถุดิบที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึง เศษวัสถุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในประเทศไทย
เครื่องสับไม้Drrum chipper
งานติดตั้งเครื่องจักรองจักร
จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย เราได้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าโดยเฉพาะ
บริษัท ไทย เทค แมชชีน ดีไซน์ จำกัด ดำเนินงาน ผลิตเครื่องจักรและ ออกแบบวางแผนงานระบบแปรรูปไม้ ประเภทต่างๆ, รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านอื่นๆ
รับสร้างเครื่องสับไม้และเครื่องย่อยไม้,เครื่องปลอกเปลือกไม้, เครื่องย่อยเปลือกไม้สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล, เครื่องคัดขนาดไม้ และระบบลำเลียงทั้งระบบ รวมถึง อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร
รับออกแบบ โรงงานสับไม้ยูคาลิปตัส, โรงสับไม้เบญพรรณ, โรงงานแปรรูปวัสดุดิบชีวมวลต่างๆ เช่น เง้ามัน, ทะลายปาล์ม, ก้านปาล์ม, ซังข้าวโพด, เปลือกไม้ยูคาลิปตัส และอื่นๆ เป็นต้น
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
อบรมการใช้เครื่องจักร
งานติดตั้งเครื่องจักร
เราได้ฝึกอบรมทีมงานของเรา ทั้งวิศวกร, ช่างฝีมือผู้ชำนาญ และ ฝ่ายสนับสนุนทุกภาคส่วน เพื่อการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า, การให้บริการหลังการขาย และ การแก้ปัญหาเร่งด่วน

การประกันคุณภาพวัตถุดิบ

1. กำลังการผลิต (Capacity) ต้องได้ตามการรับประกัน มีเครื่องตัวอย่างในการทดสอบการทำงานของจริง

2. คุณภาพของชิ้นงาน (Quality of Goods) ต้องได้ตามมาตราฐานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงเยื่อผลิตกระดาษ , โรงไฟฟ้าชีวมวล และมาตราฐานสากลในด้านคุณภาพของสินค้าเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศต่างๆ

อุตสาหกรรมไม้สับ

“รับประกันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 1 ปีเต็ม”