เครื่องคัดแยกขนาดไม้

(VIBRATION SCREEN)

เครื่องคัดแยกขนาดไม้

เครื่องคัดแยกขนาดไม้

คุณสมบัติ เครื่องคัดแยกขนาดไม้ (Vibration Screen)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

                  ไม้ หรือ วัตถุดิบ ที่ผ่านกระบวนการสับแล้ว

กระบวนการทำงาน

  • วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการสับแล้วจะถูกป้อนจากด้านบนของเครื่องจักร
  • เครื่องจักรจะทำการล่อนวัตถุดิบโดยมีตะแกรงรูอยู่ด้านใต้, ตะแกรงจะเป็นตัวคัดกรองวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบที่ไม่ได้ขนาดจะถูกลำเลียงไปผ่านกระบวนการอีกครั้ง
  • จากนั้น วัตถุดิบที่ไม่ได้ขนาดจะถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการต่อไป

คุณสมบัติ

  • สามารถกำหนดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับจำนวนผลผลิตที่ต้องการ
  • สามารถกำหนดขนาดตะแกรงรูเพื่อให้ได้ขนาดวัตถุดิบที่ต้องการ
  • สามารถกำหนดแบบและตัวเครื่องจักรให้เหมาะสมกับความต้องการอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย, ความละเอียดของชิ้นงาน หรือ ความเหมาะสมของชิ้นงานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ

  • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรงสับไม้, โรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงเยื่อกระดาษ, และ โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมชีวมวล

เครื่องคัดแยกขนาดไม้ Vibration Screen Model: S1

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Vibration Screen (S1)

รุ่น ST09-0101
กำลังการผลิต 10-15 ton/hr.
ขนาดรูตะแกรง 4 mm.
ขนาดตะแกรงร่อน 40×40 mm.
มอเตอร์ 7.5 Hp
ขนาดเครื่องจักร 1500×3400×900 MM.

เครื่องคัดแยกขนาดไม้ Vibration Screen Model: S2

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Vibration Screen (S2)

รุ่น ST09-0201
กำลังการผลิต 20-30 ton/hr.
ขนาดรูตะแกรง 4 mm.
ขนาดตะแกรงร่อน 40×40 mm.
มอเตอร์ 10 Hp
ขนาดเครื่องจักร 2300×4600×1100 mm.

เครื่องคัดแยกขนาดไม้ Vibration Screen Model: S3

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Vibration Screen (S3)

รุ่น ST09-0301
กำลังการผลิต 30-40 ton/hr.
ขนาดรูตะแกรง 4 mm.
ขนาดตะแกรงร่อน 40×40 mm.
มอเตอร์ 15 Hp
ขนาดเครื่องจักร 2300×5200 x1300 mm.

เครื่องคัดแยกขนาดไม้ Vibration Screen Model: S4

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Vibration Screen (S4)

รุ่น ST09-0401
กำลังการผลิต 40-50 ton/hr.
ขนาดรูตะแกรง 4 mm.
ขนาดตะแกรงร่อน 40×40 mm.
มอเตอร์ 15 Hp
ขนาดเครื่องจักร 2440×6000×1300 mm.

ผลงานการออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักร

 

“รับประกันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 1 ปีเต็ม”