เครื่องจักร

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เครื่องสับไม้ (Drum Chipper) ใช้สำหรับสับไม้หรือย่อยไม้ เช่น ฟางข้าว ,ทะลายปาล์มเปล่า , ทางมะพร้าว,ทางปาล์ม, เหง้ามัน, ซังข้าวโพด, ต้นข้าวโพด ,ไม้เบญจพรรณ ปีกไม้ เศษไม้อุตสาหกรรมทั่วไป เหมาะสำหรับโรงงานทั่วไปจนถึงอุตสาหกรรม สามารถเลือกขนาดกำลังการผลิตได้ตามขนาดของวัตถุดิบ

เครื่องสับไม้

เครื่องสับไม้ แบบดรัม

เครื่องฉีดไม้

เครื่องสับไม้ แบบจานดิส

เครื่องฉีกรากไม้

เครื่องฉีกรากไม้

เครื่องปอกเปลือกไม้

เครื่องปอกเปลือกไม้

เครื่องลำเลียงไม้

เครื่องลำเลียงวัตถุดิบ

สายพรานลำเลียง

ระบบสายพรานลำเลียง

เครื่องตีไม้

เครื่องตีไม้

เครื่องสับไม้

เครื่องสับไม้ สำหรับไม้เกินขนาด

เครื่องคัดไม้

เครื่องคัดขนาดไม้

เครื่องลับมีด

เครื่องเจียระไนใบมีด

“รับประกันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 1 ปีเต็ม”