เครื่องตีไม้

(SHREDDER)

เครื่องตีไม้

เครื่องตีไม้

คุณสมบัติ เครื่องตีไม้ (Shredder)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

เปลือกไม้, เปลือกไม้ยูคาลิปตัส, เง้ามัน, ซังข้าวโพด, ไม้สับ และ ทะลายปาล์มที่ผ่านการสับแล้ว

กระบวนการทำงาน

  1. เมื่อวัตถุดิบถูกลำเลียงด้วยระบบสายพาน สายพานจะป้อนวัตถุดิบเข้าด้านบนของเครื่องจักร
  2. เครื่องจักรจะทำการตีวัตถุดิบอย่างละเอียดด้วยใบมีดและค้อนตี
  3. ในขณะที่เครื่องจักรกำลังตีวัตถุดิบ ตะแกรงจะทำการกรองวัตถุดิบที่เกินขนาดให้คงอยู่ในกระบวนการตีต่อไป
  4. ส่วนวัตถุดิบที่ได้ขนาด เครื่องจักรจะป้อนวัตถุดิบเหล่านั้นลงใต้เครื่องจักร
  5. จากนั้น สายพานจะลำเลียงวัตถุดิบที่ถูกสับแล้วเข้าสู่กระบวนการต่อไป

คุณสมบัติพิเศษ

  1. สามารถกำหนดกำลังการผลิต ให้สอดคล้องกับชนิดวัตถุดิบ และ ผลผลิตที่ต้องการ
  2. สามารถกำหนดขนาดชิ้นงานหลังผ่านการผลิตโดยกำหนดจากตะแกรงที่กรองวัตถุดิบ
  3. สามารถกำหนดแบบและตัวเครื่องจักรให้เหมาะสมกับความต้องการอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย, ความละเอียดของชิ้นงาน หรือ ความเหมาะสมของชิ้นงานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เหมาะสำหรับ

โรงสับไม้ยูคาลิปตัส, โรงไม้สด, โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และ โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมชีวมวล

เครื่องตีไม้ Shredder Model: SH-16

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Shredder Model (SH-16)

รุ่น SH-16
กำลังการผลิต 3-5 Ton/Hr.
ขนาดโรเตอร์ 956
จำนวนค้อนตี 16 Pcs
มอเตอร์ 180 Hp
ขนาดเครื่องจักร 982 ×1300 ×1132 MM.

เครื่องตีไม้ Shredder Model: SH-24

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Shredder Model (SH-24)

รุ่น SH-24
กำลังการผลิต 5-8 Ton/Hr.
ขนาดโรเตอร์ 1155
จำนวนค้อนตี 24 Pcs
มอเตอร์ 270 Hp
ขนาดเครื่องจักร 1100 ×1500 ×1300 MM.

เครื่องตีไม้ Shredder Model: SH-30

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Shredder Model (SH-30)

รุ่น SH-30
กำลังการผลิต 8-12 Ton/Hr.
ขนาดโรเตอร์ 1355
จำนวนค้อนตี 30 Pcs
มอเตอร์ 270 Hp
ขนาดเครื่องจักร 1590 ×1660 ×1280 MM.

เครื่องตีไม้ Shredder Model: SH-48

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Shredder Model (SH-48)

รุ่น SH-48
กำลังการผลิต 12-15 Ton/Hr.
ขนาดโรเตอร์ 1557
จำนวนค้อนตี 48 Pcs
มอเตอร์ 430 Hp
ขนาดเครื่องจักร 1815 ×2330 ×1795 MM.

ผลงานการออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักร

 

“รับประกันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 1 ปีเต็ม”