เครื่องปอกเปลือกไม้

(DEBARKER)

เครื่องปอกเปลือกไม้

เครื่องปอกเปลือกไม้

คุณสมบัติ เครื่องปอกเปลือกไม้ (Debarker)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ต้นปาล์มเปล่า , ต้นมะพร้าว, ต้นไม้เบญจพรรณ, ต้นยาง, ต้นยูคาลิปตัส และ ต้นไม้ทั่วไป

กระบวนการทำงาน

  1. ไม้ท่อนจะถูกป้อนจากด้านบนของเครื่องจักร
  2. เครื่องจักรจะทำการปอกเปลือกไม้ท่อน, ป้อนเปลือกไม้ท่อนที่ถูกปอกแล้วลงใต้เครื่องจักร และ ลำเลียงไม้ท่อนไปด้านหน้า
  3. จากนั้น สายพานจะลำเลียงเปลือกไม้เข้าสู่กระบวนการต่อไป

คุณสมบัติ

  1. สามารถกำหนดกำลังการผลิต ให้สอดคล้องกับชนิดวัตถุดิบ และ จำนวนผลผลิตที่ต้องการ
  2. สามารถกำหนดแบบและตัวเครื่องจักรให้เหมาะสมกับความต้องการอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย, ความละเอียดของชิ้นงาน หรือ ความเหมาะสมของชิ้นงานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เหมาะสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรงสับไม้, โรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงเยื่อกระดาษ, และ โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมชีวมวล

เครื่องปอกเปลือกไม้ Debarker Model: D2

ข้อมูลทางเทคนิค Debarker (D2)

Serial D2
กำลังการผลิต Capacity 20-25 ton/hr.
ขนาดโรเตอร์ 600×6000×16 mm.
ฟันเครื่องปอก 15 mm.
มอเตอร์ 30 Hp
ขนาดเครื่องจักร 1500×2000×6400 MM.

เครื่องปอกเปลือกไม้ Debarker Model: D4

ข้อมูลทางเทคนิค Debarker (D4)

Serial D4
กำลังการผลิต Capacity 25-30 ton/hr.
ขนาดโรเตอร์ 600×6000×16 mm.
ฟันเครื่องปอก 25 mm.
มอเตอร์ 50 Hp
ขนาดเครื่องจักร 1950×2600×6400 MM.

ผลงานการออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักร

 

“รับประกันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 1 ปีเต็ม”