เครื่องเจียระไนใบมีด

KNIFE  GRINDER

เครื่องเจียระในใบมีด

เครื่องเจียระไนใบมีด

คุณสมบัติ เครื่องสับไม้ (Knife Grinder)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

                  ใบมีดเครื่องสับไม้

กระบวนการทำงาน

  • วัตถุดิบจะถูกป้อนจากด้านบนของเครื่องจักร
  • เครื่องจักรจะทำการเจียระไนใบมีดครั้งละ 2-3 ใบ ด้วยความเร็ว 3400 รอบต่อนาที
  • ในขณะเดียวกันระบบน้ำหล่อเย็นจะหมุนวน ซึ่งสามารถปรับองศาของน้ำในระหว่างการเจียระไนได้

คุณสมบัติ

  • สามารถกำหนดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับจำนวนผลผลิตที่ต้องการ
  • สามารถกำหนดแบบและตัวเครื่องจักรให้เหมาะสมกับความต้องการอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย, หรือ ความเหมาะสมสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ

  • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรงสับไม้, โรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงเยื่อกระดาษ, และ โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมชีวมวล

เครื่องเจียระไนใบมีด Knife Grinder Model: KD1

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Knife Grinder (KD1)

รุ่น KD10-0101
ระยะการเจียระไน 1000 mm.
ความเร็วรอบ 3400 rpm
มอเตอร์หินเจียระไน 5 Hp.
มอเตอร์เกียร์ 1.5 Hp.
มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น 0.5 Hp.
ขนาดเครื่องจักร 420×1700×1315 mm.

เครื่องเจียระไนใบมีด Knife Grinder Model: KD2

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Knife Grinder (KD2)

รุ่น KD10-0201
ระยะการเจียระไน 1300 mm.
ความเร็วรอบ 3400 rpm
มอเตอร์หินเจียระไน 5 Hp.
มอเตอร์เกียร์ 1.5 Hp.
มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น 0.5 Hp.
ขนาดเครื่องจักร 420×2000×1315 mm.

เครื่องเจียระไนใบมีด Knife Grinder Model: KD3

คุณสมบัติเครื่องสับไม้ Knife Grinder (KD3)

รุ่น KD10-0101
ระยะการเจียระไน 1500 mm.
ความเร็วรอบ 3400 rpm
มอเตอร์หินเจียระไน 5 Hp.
มอเตอร์เกียร์ 1.5 Hp.
มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น 0.5 Hp.
ขนาดเครื่องจักร 420x2400x1315 mm.

ผลงานการออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักร

 

“รับประกันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 1 ปีเต็ม”