เครื่องลำเลียงไม้ท่อน

VIBRATION CONVEYOR

เครื่องลำเลียงไม้ท่อน

เครื่องลำเลียงไม้ท่อน

คุณสมบัติ เครื่องลำเลียงไม้ท่อน (Vibration Conveyor)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ไม้ท่อน, ปีกไม้ หรือ วัตถุดิบอื่นๆ

กระบวนการทำงาน

  • วัตถุดิบจะถูกป้อนจากด้านบนของเครื่องจักร
  • เครื่องจักรจะทำการลำเลียงวัตถุดิบไปข้างหน้าด้วยการสั่นเขย่า
  • จากนั้น วัตถุดิบจะถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการต่อไป

คุณสมบัติ

  • สามารถกำหนดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับจำนวนผลผลิตที่ต้องการ
  • สามารถกำหนดแบบและตัวเครื่องจักรให้เหมาะสมกับความต้องการอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย, หรือ ความเหมาะสมสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ

  • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรงสับไม้, โรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงเยื่อกระดาษ, และ โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมชีวมวล

เครื่องลำเลียงไม้ท่อน Vibration Conveyor: L4

คุณสมบัติเครื่องลำเลียงไม้ท่อน Vibration Conveyor (L4)

รุ่น L4
กำลังการผลิต 10-20 ton/hr.
ขนาดเพลา 70 mm.
มอเตอร์ 10 Hp
ขนาดเครื่องจักร 800 x 5000 x 800 mm.

เครื่องลำเลียงไม้ท่อน Vibration Conveyor: L6

คุณสมบัติเครื่องลำเลียงไม้ท่อน Vibration Conveyor (L6)

รุ่น L6
กำลังการผลิต 30-40 ton/hr.
ขนาดเพลา 80 mm.
มอเตอร์ 15 Hp
ขนาดเครื่องจักร 1200 x 6200 x 1000 mm.

เครื่องลำเลียงไม้ท่อน Vibration Conveyor: L8

คุณสมบัติเครื่องลำเลียงไม้ท่อน Vibration Conveyor (L8)

รุ่น L8
กำลังการผลิต 40-50 ton/hr.
ขนาดเพลา 90 mm.
มอเตอร์ 20 Hp
ขนาดเครื่องจักร 1200 x 8200 x 1000 mm.

ผลงานการออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักร

 

“รับประกันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 1 ปีเต็ม”